Header image  
PERSONAL SAXIFRAGA PAGES
 
line decor
  
line decor
 
 
 
 

 
 
MOTO:

Jednou na vrcholu Magliče v Jugoslavii mi saxifraga řekla: "Jsem ráda na světě, buď také”  Dovolte lomikamenům aby to řekly i vám.

Cílem stránek Saxifraga jsou kontakty, znalosti, spolupráce o skalničkách a skalkách. Přesně pak pěstování planých i hybridních druhů, lomikanenů, kultivarů, vlastní křížení , určování a popis a publikování nových druhů a kultivarů lomikamenů.

Zajímám se o skalničky, alpinky, alpinka je vlastně rostlina z Alp, zajímám se převážně o lomikameny a to mechovité, skupinaligulata, kabschie to je skupina porphyrion dříve porophylla. Zajímavé jsou tituly jako Skalka neboli alpinum, Mužík neboli sedum. V neposlední řadě je zájem v prodeji rostlin.

 

 
  
 
 
MOTO:

Saxifraga in flower say to me : “I am free from this world”. They lift me out of myself, let them do the same for you.

The aims of the Saxifraga pages are to increase contacts, knowledge, cooperation about Saxifrages, Alpines and rock gardens. Czech crevice rock garden. Precise aims: garden growing of natural plants, garden hybrids,crossing of new cultivars, determination of new taxons, publishing of news, rock garden, silver. Saxifrages,  Saxifrages of ligulatae, massy, kabschia or porphyrion group, porophylla,Crevice alpines,       and commertial interest.

I am sorry to say that although the price are cheap the postage is  expensive.